Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

En ny omgång av specialistkursen Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri ges vintern 2023/2024

Fördjupningskursen Neuropsykologisk vuxenpykiatri har fått fina omdömen av kursdeltagarna. Kursen utgör 7,5 hp eller 1 av 6 fördjupningskurser inom områdena Neuropsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi samt Klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan godkännas även för andra STP-psykologer. Teoretiska och praktiska moment varvas. Deltagarna träffas via Zoom för föreläsningar och workshops vid tre tillfällen à två dagar samt en gång för examination. Se information nedan! Vi frågor mejla mig psykolog@lindagjertsson.se.


Publicerat