Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Utredning

Psykologen utreder

Jag utreder och bedömer alla slags psykiska problem. Det kan handla om långvarig psykisk ohälsa men även neuropsykiatriska frågeställningar som ADHD, autismspektrum och Tourettes syndrom. Jag använder både neuropsykologisk utredningsmetodik och personlighetstest – frågeställningen och uppdragsgivaren styr upplägget av utredningen. Alla utredningar avslutas med åtgärdsförslag och feed-back.

Jag gör även intyg inför adoption.