Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Anhörigstöd

Psykologen Linda Gjertsson sitter på kontoren

Jag erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med neuropsykologiska eller andra psykologiska svårigheter. Du kan vara förälder eller anhörig på annat sätt. Ibland är anhörig stöd en naturlig uppföljning till en utredning jag gjort för t.ex. ett barn.

Vill du veta mer?

Ladda ner filen med mer information.