Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Fortbildning

Jag ger föreläsningar och seminarier om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där även förslag till förhållningssätt ingår. Förutom kunskap om själva funktionshindret, så lär jag även ut beteendeanalys och hur beteendeförändring går till i praktiken. En fortbildningsinsats kan inkludera endast undervisning, men också seminarium och/eller handledning, där uppdragsgivaren får chans att lära nya förhållningssätt om sina klienter.

Bland tidigare och nuvarande uppdrag finns exempelvis läkare som är blivande specialister inom psykiatri, andra psykiatriska verksamheter, FörsäkringsKassan, Sveriges NeuroPsykologers Förening med flera.