Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Om mig

Linda Gjertsson är jag, legitimerad psykolog sedan 1998 och specialist i området neuropsykologi sedan 2011. Jag utreder och bedömer alla slags psykiska problem. Jag har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med människor med neuropsykologiska funktionsnedsättningar som t.ex. AD/HD, men också med människor med vanliga psykiska problem.

Min behandling är KBT-baserad, med betoning på beteendeterapi. Jag är väl förtrogen med att ge kognitivt stöd i behandlingssituationen.

Jag har en lång erfarenhet av att förmedla mina kunskaper och färdigheter. Det har skett genom handledning, undervisning och mentorskap åt andra professionella. Mitt fokus ligger då på att skapa förståelse för, och möjliggöra beteendeförändring för individer med neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

Mina tidigare uppdrag inkluderar undervisning och handledning av psykologer och personalarbetsgrupper inom psykiatrin, rättspsykiatrin, SiS-hem samt föräldrapedagoger inom socialtjänsten med flera.

Mina tjänster