Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Behandling

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi åt enskilda. All behandling planeras och genomförs i samråd med dig som klient. Som behandlare är det självklart för mig att metoden har evidensstöd.

Hur går behandlingen till?

Ladda ner filen för mer information.