Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Handledning

Psykolog Linda Gjertsson pratar med en kollega

Jag erbjuder handledning till behandlare som vill utveckla sin förståelse för och bemötande av individer med psykiska funktionsnedsättningar. Min inriktning vid handledning är neuropsykologi ihop med beteendeanalys.

Min handledning efterfrågas oftast då klienterna har neuropsykiatriska problem, låg funktionsnivå, beteendeproblem inklusive vacklande föräldraförmåga och/eller drogproblem.

För psykologer erbjuder jag handledning på psykologiskt utredningsarbete, både neuropsykologi och personlighetsutredning. Jag lär ut metoden “therapeutic assessment” inom ramen för handledningen. I handledningssituationen inkluderar jag även professionsstöd. Min handledning är självklart skräddarsydd för min kollegas behov – samt dennes klienter!

Handledningen kan vara enstaka konsulttimmar eller längre kontrakt.