Psykolog Linda Gjertsson AB – psykolog [@] lindagjertsson.se – 070-572 16 81

Psykolog Linda Gjertsson

Mentorskap

Jag åtar mig mentorskap åt blivande psykologer och PTP –psykologer samt åt blivande specialister. Sistnämnda regleras via Psykologförbundet/IHPU.

Psykologen Linda Gjertsson sitter vid ett skrivbord och pratar med en person som inte syns på bilden