Psykologen utreder

Jag utreder och bedömer alla slags psykiska problem. Det kan handla om långvarig psykisk ohälsa men även neuropsykiatriska frågeställningar som ADD och AD/HD, autismspektrum och inlärningssvårigheter. Jag använder både neuropsykologisk utredningsmetodik och personlighetstest – frågeställningen och uppdragsgivaren styr upplägget av utredningen. Alla utredningar avslutas med åtgärdsförslag och feed-back.

Jag skriver även intyg inför adoption.

Hur går utredningen till?

Ladda ner filen med mer information