Psykologen utrederJag utreder och bedömer alla slags psykiska problem. Det kan handla om långvarig psykisk ohälsa men även neuropsykiatriska frågeställningar som AD/HD, autismspektrum och Tourettes syndrom. Jag använder både neuropsykologisk utredningsmetodik och personlighetstest – frågeställningen och uppdragsgivaren styr upplägget av utredningen. Alla utredningar avslutas med åtgärdsförslag och feed-back.

Jag skriver även intyg inför adoption.

Hur går utredningen till?
Ladda ner filen med mer information