bord med två glass och ett ljus

Du som har ett syskon, förälder eller partner med funktionsnedsättningar och vill förstå mer om Din anhörige och ert samspel kan få stöd i hur Du skall förhålla Dig. Du kan också vara förälder till barn med funktionshinder; Jag kan erbjuda stöd professionellt stöd för barnets utveckling men också till dig som vuxen.