Utredning

Utredning

För alla slags psykiska problem

Läs mer här

Behandling

Behandling

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer här

Anhörigstöd

Anhörigstöd

 Förstå mer om din anhörige

Läs mer här

Handledning

Handledning

Till professionella 

Läs mer här

Fortbildning

Fortbildning

Föreläsningar och workshops

Läs mer här

Mentorskap

Mentorskap

För blivande specialister och andra psykologer

Läs mer här

Nyheter

Specialistkurs i Umeå för blivande neuropsykologer med flera vårterminen 2021 

Fördjupningskursen Neuropsykologisk vuxenpykiatri består av 7,5 hp. Kursen utgör 1 av 6 fördjupningskurser inom områdena Neuropsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi samt Klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan godkännas även för andra STP -psykologer. Teoretiska och praktiska moment varvas. Deltagarna träffas i digital form vid tre tillfällen á två dagar samt en gång för examination.

För mer information samt anmälan: Neuropsykologisk vuxenpsykiatri specialistkurs Umeå vt 2021

 

Corona

Alla behandlare på mottagningen vid Slöjdgatan 2 följer rådande riktlinjer om coronaviruset för att förhindra smitta. Du får inte komma in på mottagningen vid övre luftvägssymptom, vi håller fysisk distans och är extra noggranna med handtvätt liksom att regelbundet sprita av alla handtag. Om möjligt försöker vi hitta andra sätt för att kommunicera för at upprätthålla Din psykologiska behandling. Om du behöver avboka, så ring, SMS:a eller skicka ett mejl i så god tid som möjligt.