Utredning

Utredning

För alla slags psykiska problem

Läs mer här

Behandling

Behandling

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer här

Anhörigstöd

Anhörigstöd

 Förstå mer om din anhörige

Läs mer här

Handledning

Handledning

Till professionella 

Läs mer här

Fortbildning

Fortbildning

Föreläsningar och workshops

Läs mer här

Mentorskap

Mentorskap

För blivande specialister och andra psykologer

Läs mer här

Nyheter

Min specialistkurs Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri är avslutad, och planering pågår för att ge den en tredje omgång våren 2023! 

Fördjupningskursen Neuropsykologisk vuxenpykiatri har fått fina omdömen av kursdeltagarna. Kursen utgör 7,5 hp eller 1 av 6 fördjupningskurser inom områdena Neuropsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi samt Klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan godkännas även för andra STP -psykologer. Teoretiska och praktiska moment varvas. Deltagarna träffas via zoom för föreläsningar och workshops vid tre tillfällen á två dagar samt en gång för examination.

Inga  nya behandlingar av enskilda men anhörigstöd

Jag kan för närvarande inte ta emot enskilda klienter som söker för psykologisk behandling – KBT. Föräldrar och andra anhöriga som söker stöd kan boka tid.

Corona

Alla behandlare på mottagningen vid Slöjdgatan 2 är fortsatt medvetna om att det fortfarande råder en pandemi. Det innebär att rådande riktlinjer gäller även hos oss, dvs lämna återbud/meddela aktuell behandlare vid övre luftvägssymptom. Om  behandlingen väl är igång kan vi ta samtalet över länk. Om du ändå behöver avboka, så ring, SMS:a eller skicka ett mejl i så god tid som möjligt. Vi håller fortsatt en viss fysisk distans och är extra noggranna med handtvätt.