Utredning

Utredning

För alla slags psykiska problem

Läs mer här

Behandling

Behandling

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer här

Anhörigstöd

Anhörigstöd

 Förstå mer om din anhörige

Läs mer här

Handledning

Handledning

Till professionella 

Läs mer här

Fortbildning

Fortbildning

Föreläsningar och workshops

Läs mer här

Mentorskap

Mentorskap

För blivande specialister och andra psykologer

Läs mer här

Nyheter

Min specialistkurs Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri är reackrediterad!  Den ges igen vårterminen 2022 via zoom

Fördjupningskursen Neuropsykologisk vuxenpykiatri fick fina omdömen av de STP -psykologer som gick 2021. Kursen utgör 7,5 hp eller 1 av 6 fördjupningskurser inom områdena Neuropsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi samt Klinisk vuxenpsykologi. Kursen kan godkännas även för andra STP -psykologer. Teoretiska och praktiska moment varvas. Deltagarna träffas för föreläsningar och workshops vid tre tillfällen á två dagar samt en gång för examination.

För mer information samt anmälan: Flyer Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri 2022

 

Stopp för nya behandlingar och väntetid för psykologutredningar

Jag kan för närvarande inte ta emot klienter som söker för psykologisk behandling. Jag har väntetid för psykologutredning.

 

Corona

Alla behandlare på mottagningen vid Slöjdgatan 2 är fortsatt medvetna om att det råder en pandemi. Det innebär att rådande riktlinjer gäller även hos oss, dvs lämna återbud/meddela aktuell behandlare vid övre luftvägssymptom (och testa dig). Om möjligt försöker vi hitta andra sätt för att kommunicera för at upprätthålla Din psykologiska behandling. Om du ändå behöver avboka, så ring, SMS:a eller skicka ett mejl i så god tid som möjligt. Vi håller fortsatt en viss fysisk distans och är extra noggranna med handtvätt.