Psykolog Linda Gjertsson är legitimerad sedan 1998 och specialist i området neuropsykologi sedan 2011. Neuropsykologi och beteendeanalys är den röda tråden i allt arbete jag utför. Jag utreder, bedömer och behandlar de flesta psykiska problem. Ibland är utredningen omfattande och den enda insatsen Du som klient och jag som psykolog jobbar med. Det här är mer vanligt vid funktionsnedsättningar som AD/HD, autismspektrum och begåvningsnedsättning. Andra gånger är konceptualisering av problemen en ingång till behandling som jag eller andra ger till Dig som klient. Vi planerar utredning och/eller behandling tillsammans utifrån Dina problem och Dina mål.

Min behandlingsmodell är beteendeterapi med inslag av kognitiva interventioner, dvs sammantaget arbetar jag med KBT. Jag är dessutom väl förtrogen med att ge neurokognitivt stöd i behandlingssituationen åt människor med neuropsykologiska nedsättningar. Jag arbetar också med människor som brottas med någon form av missbruk.

Jag har en lång erfarenhet av att förmedla mina kunskaper och färdigheter. Det har skett genom handledning, undervisning och mentorskap åt andra professionella. Mitt fokus ligger då på att skapa förståelse för, och möjliggöra beteendeförändring för individer med neuropsykologisk funktionsnedsättningar. För psykologer fungerar jag både som handleder och mentor.

Jag har också ett stort intresse för yrket som sådant, vilket framför allt ger avtryck i Sveriges Kliniska Psykologer Förening där jag har förtroende om styrelseledamot. Se till exempel på föreningens arbete: http://www.dn.se/debatt/infor-nationell-vardgaranti-for-behandling-hos-psykolog/

Jag är medlem i följande föreningar:

http://www.psykologforbundet.se/

http://kliniskapsykologer.se/

http://neuropsykologi.org/

http://sfkbt.se/

http://www.kbt.nu/

Övriga länkar:

http://www.therapeuticassessment.com/