Jag åtar mig mentorskap åt blivande psykologer och PTP –psykologer samt åt blivande specialister. Sistnämnda regleras vis Psykologförbundet/IHPU.

Psykologen Linda Gjertsson sitter på kontoren