Psykolog Linda Gjertsson pratar med en kollegaJag erbjuder handledning till behandlare som vill utveckla sin förståelse för och bemötande av individer med psykiska funktionsnedsättningar. Min inriktning vid handledning är klinisk neuropsykologi, ofta i kombination med beteendeanalys.

Mitt vanligaste handledningsuppdrag handlar om klienter med komplex psykologisk- och neuropsykiatrisk problematik. Min handledning efterfrågas oftast då klienterna har neuropsykiatriska problem, låg funktionsnivå, beteendeproblem inklusive vacklande föräldraförmåga och/eller drogproblem.

För psykologer erbjuder jag handledning på psykologiskt utredningsarbete, både neuropsykologi och personlighetsutredning. Jag arbetar själv med att utföra psykologutredningen som en terapeutisk intervention för klienten, och förmedlar gärna det här förhållningssättet till mina utredande kollegor. I handledningssituationen inkluderar jag även professionsstöd. Min handledning är självklart skräddarsydd för min kollegas behov – samt dennes klienter!

Handledningen kan vara enstaka konsulttimmar eller längre kontrakt. Vi kan ses IRL eller digitalt.

Tidigare och nuvarande uppdrag inkluderar handledning av psykologer och personalarbetsgrupper inom barn- och vuxenpsykiatrin, rättpsykiatrin, LVU –hem samt föräldrapedagoger inom socialtjänsten med flera.