Jag ger föreläsningar och seminarier om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där även förslag till förhållningssätt ingår. Förutom kunskap om själva funktionshindret, så lär jag även ut beteendeanalys och hur beteendeförändring går till i praktiken. En fortbildningsinsats kan inkludera endast undervisning, men också seminarium och/eller handledning, där uppdragsgivaren får chans att lära nya förhållningssätt om sina klienter.

Bland tidigare uppdrag finns många års undervisande på psykologprogram, blivande terapeuter på grundläggande och legitimationsgrundande nivå, men även fortbildning fortbildande inom men även Umeå kommuns Socialpsykiatri och Individ- och Familjeomsorg (IFO), KUR –projektet inom FörsäkringsKassan, Sveriges NeuroPsykologers Förening, Strömbäcks Folkhögskola med flera.