Personer som upplever olika känslorJag erbjuder kognitiv beteendeterapi -KBT – åt enskilda. All behandling planeras och genomförs i samråd med Dig som klient. Vi startar med att göra en beteendeanalys tillsammans, jag samlar då information ihop med Dig för ett förstå hur Dina problem vidmakthålls. Utifrån beteendeanalysen gör vi en målsättning och en behandlingsplanering. Jag är noggrann med att kontinuerligt följa upp hur behandlingen fungerar för Dig. Som behandlare är det självklart för mig att metoden har evidensstöd.

Hur går behandlingen till?:

Ladda ner filen med mer information